Ciąża

  • przygotowanie do ciąży - poradnictwo prekoncepcyjn
  • prowadzenie ciąży fizjologicznej i zagrożonej
  • prowadzenie ciąży wysokiego ryzyka (po leczeniu niepłodności, niepowodzeniach rozrodu, ciąża wielopłodowa, ciąża ze współistniejącą chorobą internistyczną)
  • profilaktyka i leczenie poronień oraz zagrażającego porodu przedwczesnego
  • specjalistyczna diagnostyka ultrasonograficzna
  • kardiotokografia
TOP